SIMPOZIOANE-CONFERINTE

Ancheta publica pentru proiectul de standard european - prEN 17522 privind:

standardizarea aspectelor geologice și de mediu ale proiectării, forajului, construcției, execuției, funcționării, monitorizării, întreținerii, reabilitării și dezafectării schimbătorilor de căldură geotermali utilizabili în energia geotermală.

NOTA: Observatiile, propunerile de modificare, semnalarea erorilor vor fi trimise pe adresele:

  •   A.H.R. : ahgr@ahgr.ro
  • presedinte A.H.R. : daniel.scradeanu@gg.unibuc.ro
  • secretar executiv a.h.r. : julip_2006@yahoo.co.uk