Comisii stiintifice

     A.H.R. îşi desfåşoarå activitatea ştiinţificå prin urmåtoarele comisii:

          1. Gestionarea si protectia apelor subterane

          2. Ape minerale si geotermale

          3. Hidrogeologie urbanå

          4. Educatie si Perfectionare profesionala