Comisii stiintifice

     A.H.R. îşi desfåşoarå activitatea ştiinţificå prin urmåtoarele comisii:

          1. Ape minerale şi ape geotermale

          2. Gestionarea şi protecţia apelor subterane

          3. Hidrogeologie urbanå

          4. Educatie si Perfectionare profesionala