APE MINERALE SI APE TERMALE

COORDONATOR COMISIE

     test Adi                herculane

      dr.ing.Adrian FERU               Ghidul Apelor Minerale Naturale

SCOP

Scopul Comisiei de Ape Minerale şi Termale a Asociaţiei Hidrogeologilor din România este de a reuni profesionişti din domeniul apelor minerale naturale, medicinale (terapeutice) şi termale în vederea facilitării schimbului de experienţă dintre aceştia şi asigurării de asistenţă de specialitate în domeniul explorării şi exploatării acestei  resurse naturale. 

OBIECTIVE

În atingerea scopului propus, Comisia îşi propune următoarele obiective:

 • Informarea membrilor cu privire la cele mai importante aspecte ştiinţifice şi practice privind managementul apelor minerale, prin abordarea următoarelor domenii de interes: originea, monitorizarea, extractia, evaluarea de resurse, protecţia calitativă şi la supraexploatare, valorificarea acestora, etc.
 • Prezentarea şi analiza diverselor standarde, reglementări şi terminologii utilizate în domeniu.
 • Consilierea pe probleme de specialitate  a operatorilor economici şi a autorităţilor de reglementare care activează în domeniu, la solicitarea acestora.
 • Elaborarea de propuneri privind modificarea sau completarea legislaţiei în domeniu.
 • Recomandarea de specialişti cu expertiză în diferite domenii particulare legate de studiul apelor minerale şi termale.
 • Asigurarea comunicării cu Comisia de Ape Minerale şi Termale a AIH prin intermediul coordonatorului de comisie sau a membrilor Consiliului de conducere AHR.

MODUL de REALIZARE a scopului şi obiectivelor Comisiei se va face în principal prin:

a)    Elaborarea de materiale si comunicăriştiinţifice si prezentarea acestora la seminariile AHR.

b)    Publicarea de articole de specialitate în revista AHR si alte publicatii ştiinţifice.

c)    Participarea şi/sau organizarea de întruniri şi simpozioane.

d)    Promovarea prin publicarea pe site-ul AHR a principalelor manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale programate în anul în curs.

ADRESABILITATE

Comisia se adresează următoarelor grupuri de specialişti:

Principal:

 • Hidrogeologilor şi hidrochimiştilor implicaţi în activitatea de cercetare şi protecţie a resurselor de apă minerală.

Secundar:

 • Profesioniştilor implicaţi în valorificarea prin îmbuteliere a apelor minerale naturale a căror activitate este profund dependentă de rezultatele activităţii de explorare/exploatare hidrogeologică.
 • Profesioniştilor care utilizează apa mineralăşi termală în balneaţie şi cură internă, în scop terapeutic,  profilactic şi de recuperare.
 • Profesioniştilor care utilizează apa termală in scop energetic.
 • Profesioniştilor care lucrează în administraţie şi autorităţile guvernamentale care sunt implicate în elaborarea şi implementarea legislaţiei specifice, precum şi  avizarea şi evaluarea proiectelor privind explorarea, exploatarea  şi protecţia apelor minerale.

MANIFESTARI STIINTIFICE IN 2014:

 • Intre 28-31 august 2014 are loc la Miercurea Ciuccea de-a  X-a conferinta anuala "Apeleminerale din regiuneaCarpatica", organizata de Universitatea Sapientia, cu participarea cercetatorilor din Romania si Ungaria.
 • Intre 08-12 septembrie 2014 are loc la Karlovy Vary, Republica Ceha, Conferinta Internationala Multidisciplinara “MinWat 2014”, care va aborda o tematica larga ce acopera aspect privind cercetarea si protectia apelor minerale dar si valorificarea acestora prin imbuteliere sau in balneatie. Cu aceasta ocazie va avea loc si sedinta anuala a CMTW din cadrul IAH.