DESPRE A.H.R.

Asociaţia Hidrogeologilor din România , infiintata in martie 1990, este o organizaţie ştiinţifică şi profesională, neguvernamentală, a cercetatorilor, inginerilor, managerilor din domeniul hidrogeologiei şi domeniile conexe, interesaţi de investigarea, protecţia, conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor de apă subterană din ROMANIA.

rh1..