Hidrogeologia Carstului din Romania

                                  

                              Preţ promoţional
                                        100 lei

  Volumul reprezintă prima lucrare cu caracter hidrogeologic despre carstul din România. Este o lucrare de autori, fiecare zonă carstică fiind prezentată de către cercetătorul sau cercetătorii care au participat efectiv la cunoaşterea hidrogeologică.
  În lucrare este prezentată hidrogeologia tuturor arealelor cu extinderi semnificative ale rocilor carbonatice, de la zonele montane la cele litorale.
  În primele două părţi introductive ale volumului se face o prezentare generală a extinderii şi constituţiei litologice a zonelor carstice din România, a clasificării lor hidrogeologice şi a istoricului cercetării lor.
  Partea a treia a lucrării prezintă în detaliu hidrogeologia a 23 de zone carstice, autorii oprindu-se asupra geologiei, morfologiei şi istoricului cercetărilor. Capitolele de hidrogeologie prezintă în detaliu sistemele carstice, marcările cu trasori efectuate şi caracteristicile hidrodinamice şi chimice ale principalelor surse carstice. Demersurile autorilor sunt susţinute de un material grafic bogat, din care nu lipsesc hărţile hidrogeologice color la mărimile A4 şi A3.
  Partea a patra a lucrării - „Arealele carstice şi apele termominerale”, prezintă principalele zăcăminte de ape termominerale din România, localizate în roci carbonatice.
  Volumul este editat în limba engleză de către Iancu Orăşeanu şi Adrian Iurkiewicz şi redactat de Andrei Posmoşanu.
  Tipărit în 2010 la Editura Belvedere, Oradea, în format A4, cu suportul material asigurat de către Federaţia Română de Speologie prin Viorel Lascu.

Pentru plăţi prin virament:
S.C. Camp Technical Solutions S.R.L.
Banca Millennium (RON):
RO89MILB0000000000384673
Raiffeisen Bank (RON):
RO85RZBR0000060017095210