Factori naturali ai alimentării apelor subterane

back

Apele subterane şi viaţa lor misterioasă, cu un regim special, diferenţiat net de cel al apelor de suprafaţă cu care comunică permanent, sunt în mare parte rezultatul alimentării cu apă „din cer” a formaţiunilor din adâncurile Pământului.  Alimentarea condiţionează volumul rezervelor de apă subterană din acvifere şi absenţa ei o perioadă îndelungată  duce la epuizarea acestora. Regimul special al apelor subterane se diferenţiază de cel al apelor de suprafaţă prin variabilitatea relativ redusă, în timp şi spaţiu, a caracteristicilor hidrodinamice ale acestuia: cota nivelului piezometric, viteza de curgere, direcţia de curgere etc.

 

CITIŢI!

1.1. Factori climatici, hidrologici şi geologici 

1.2. Ciclul hidrologic global

1.3. Bazinul de recepţie

1.4. Componentele ciclului global al curgerii

1.5. Evaluarea curgerii subterane

1.6. Parametri descriptivi ai curgerii totale  şi subterane  

APLICAŢI!

1. CURGEREA TOTALĂ: separarea componentelor

 RETINEŢI!

1. NOTIUNI ELEMENTARE 1

CONSULTAŢI!

1. ATLASUL CADASTRULUI ASPELOR DIN ROMANIA

Pentru consultarea atlasului trebuie să aveţi:

  • cont pe aplicaţia TEAMS (din office 365)
  • răbdare: încărcarea durează (365 de pagini scanate în format pdf care pot fi descărcate!!!)