Originea şi distribuţia generală a apelor subterane

 back

Originea apelor subterane şi distribuţia lor în cadrul hidrosferei subterane, de la nivelul microscopic până la cel planetar, constituie obiectul cercetărilor hidrogeologice fundamentale cu implicaţii decisive în orientarea corectă pe termen lung a  utilizării resurselor de apă subterană ale Pământului. Evoluţia teoriilor privind originea apelor subterane a fost stimulată de rafinarea  tehnologiilor de investigare şi de extinderea cercetărilor hidrogeologice în adâncime.

CITIŢI:

2.1. Teorii privind originea apelor subterane

2.2. Distribuţia generală a apelor subterane

2.3. Originea şi vârsta izotopică a apelor subterane

 

REŢINEŢI:

1. Notiuni elementare 2