Caracteristici hidrofizice ale terenurilor

back

Regimul special de deplasare al apei ajunse din „cer” în adâncurile Pământului este condiţionat de caracteristicile spaţiului disponibil şi de prezenţa în acest spaţiu a altor fluide. Precizarea caracteristicilor acestui spaţiu, ale fluidelor prezente şi ale tuturor interacţiunilor fizico – chimice presupune definirea unor parametri uşor de estimat şi evaluarea corectă a distribuţiei spaţio-temporale a acestora. Evaluarea corectă a dinamicii apei subterane într-o hidrostructură se poate face numai atunci când se cunoaşte distribuţia spaţio-temporală reprezentativă a parametrilor acesteia. 

 

(1) matricea minerală:

(2) apa subterană:

(3) interacţiunea terenurilor cu apa subterană:

(4) interacţiunea apei subterane cu fluide asociate:

APLICAŢI:

1. Caracteristici chimice ale apelor subterane

2. Calculul conductivităţii hidraulice cu formule empirice

REŢINEŢI:

1. Notiuni elementare 3