Modele matematice ale curgerii apei in acvifere

Modelele matematice explică distribuţia

                         SARCINII PIEZOMETRICE

în funcţie de:

  • variabilele independente ale sistemului de referinţă spaţio-temporal (x,y,z,t)
  • caracteristicile hidrofizice ale terenurilor acvifere (K,S,a)

Modelele matematice respectă

  • Legea conservării masei care stabileşte că orice modificare a masei de apă din volumul elementar trebuie sã fie compensată de o modificare a debitului de apă care iese din acel volum sau o modificare a masei de apă stocatã în acel volum.
  • Legea conservãrii energiei care precizează că în orice sistem închis, suma tuturor formelor de energie este constantã.
  • Legea lui Darcy care spune că debitul (Q) filtrat printr-un mediu permeabil poros saturat este proporţional cu gradientul hidraulic, proporţionalitate intermediată de caracteristicile geometrice şi parametrice ale acviferului.

ACVIFER CU NIVEL LIBER                                                      ACVIFER SUB PRESIUNE

 

MODELE ELEMENTARE PENTRU CURGEREA PLAN-VERTICALĂ: