HIDROGEOLOGIE APLICATA

Program licenta: HIDROGEOLOGIE I-tematica lucrari practie

Laborator 1 – 3 – Curgerea totală:

- calculul parametrilor curgerii totale (fisier pdf)

- calculul parametrilor curgerii subterane (fisier pdf)

- separarea curgerii subterane din hidrograful curgerii totale (FISIER DOCX):

            - construirea hidrografului curgerii totale,

            - coeficientul de epuizare al acviferului (model Maillet),

            - estimarea volumului anual al curgerii subterane.

 Laborator 4 – 7 – Curgerea neconservativă cu nivel liber:

- construirea suprafeţei piezometrice a unui acvifer cu nivel liber aflat în legătură hidraulică cu reţeua hidrografică,

- trasarea liniilor de curent (direcţiilor de curgere a apei subterane),

- calculul gradientului hidraulic şi variaţia lui de-a lungul unei linii de current,

- calculul modulului de alimentare atmosferică pentru cazul curgerii staţionare în interfluviu,

- reprezentarea profilului piezometric rezultat din interpolare pe baza cotelor nivelurilor piezometrice măsurate în piezometre,

- reprezentarea profilul piezometric calculat pe baza ecuaţiei curgerii plan-verticale, staţionare şi neconservative şi a modulului de alimentare atmosferică calculat.

 

Laborator 8 – 10 – Testarea in situ a acviferelor sub presiune:

- interpretarea datelor de pompare obţinute în regim staţionar de curgere a apei spre foraj,

- interpretarea datelor de pompare obţinute în regim nestaţionar de curgere a apei spre foraj,

 

Laborator 11 – Debitul optim

- determinarea debitului optim de funcţionare al unui foraj:

            - care interceptează un acvifer cu nivel liber,

            - care interceptează un acvifer sub presiune.

 

Laborator 12 – 14 – Realizarea temei de lucru individual

 

 

BIBLIOGRAFIE  SELECTIVĂ

 

Gheorghe A., Zamfirescu F., Scrădeanu D., Albu, M., Aplicaţii şi probleme de hidrogeologie, Editura Universităţii Bucureşti, 1983.

Scrădeanu D., Gheorghe A., Hidrogeologie generală, Editura Universităţii Bucureşti, 2007.

Zamfirescu F., Dinamica apelor subterane, Editura Universităţii Bucureşti, 1996.