GEO-STATISTICA

Curs 2021-2022

EXAMEN SESIUNEA IANUARIE - FEBRUARIE 2022

Examenul oral va avea loc on-line (aplicatia Teams)

Lucrarea pe care o veti realiza in vederea sustinerii va respecta aceasta structura. Modelele 2D obtinute le veti suprapune peste aceasta harta de baza.

Studentii eligibili pentru sustinerea examenului regasesc aici denumirea temei ce le-a fost repartizata si vor salva fisierul corespunzator temei din tabelul de mai jos.

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Tema 10

Tema 11

Tema 12

Tema 13

Tema 14

Tema 15

Tema 16

Tema 17

Tema 18

Tema 19

Tema 20

 

Cursul de (Geo)Statistica va fi sustinut on-line utilizand aplicatia Teams din Microsoft Office 365

RECOMANDARI BIBLIOGRAFICE

1. Daniel SCRADEANU, Roxana POPA (2001), GEOSTATISTICA APLICATA, Editura Universitatii din Bucuresti

 

Lucrari practice 2021-2022

Lucrarile practice de (Geo)Statistica vor fi sustinute on-line utilizand aplicatia Teams din Microsoft Office 365

 

DATE: Date_primare

TEMATICA:

  1. Tipuri de date utilizate si reprezentarea lor grafica: A1
  2. Analiza variabilitatii globale pentru variabile alfanumerice: A2
  3. Analiza variabilitatii globale pentru variabile numerice: A3
  4. Analiza variabilitatii spatiale pentru variabile alfanumerice: A4
  5. Analiza variabilitatii spatiale pentru variabile numerice: A5
  6. Estimarea distributiei spatiale pentru variabile alfanumerice: A6
  7. Estimarea distributiei spatiale si a incertitudinii estimarii pentru variabile numerice: A7

 

RECOMANDARI BIBLIOGRAFICE

  1. Mihaela SCRADEANU (2015), MODELAREA STATISTICA A GEOSTRUCTURILOR, Editura Printech, Bucuresti