Valorificarea potentialului geotermal...

3 iunie, 2013

Studierea si valorificarea potentialului geotermic si geotermal al apelor subterane - preocupari europene

 Autor: Iulian Popa