Cod de bune practici pentru executia forajelor hidrogelogice si criterii RAHR

13 ianuarie, 2014

Cod de bune practici pentru executia forajelor hidrogelogice

Prezinta drd.ing. Galina PRICA

REZULTATUL DEZBATERILOR:

 • Titlul  codului:

COD DE BUNE PRACTICI PENTRU EXECUTIA FORAJULUI HIDROGEOLOGIC

 • Colectiv de lucru pentru elaborarea structurii preliminare:
  • Daniel SCRADEANU
  • Marin PALCU
  • Adrian JURKIEWICZ
  • Ruxandra BALAET
  • Galina PRICA
  • Iulian POPA

Criterii de competenta pentru includerea in Registrul AHR al specialistilor HIDROGEOLOGI(RAHR)

Registrul AHR al specialistilor HIDROGEOLOGI (RAHR) are a ca scop prezentarea competentelor membrilor AHR pentru diversele domenii de activitate hidrogeologica (executia puturilor de captare, proiectarea captarilor de ape subterane si a zonelor de protectie, lucrari de epuisment  etc.)

Includerea in RAHR se face pe baza unor criterii clare de competenta si va contine pentru fiecare specialist un CV, lista de lucrari realizate si elementele de contact necesare pentru comunicarea cu cei care le vor solicita serviciile.

In cadrul seminarului  vor fi discutate criteriile minimale pentru includerea in RAHR

Includerea in RAHR se face la CEREREA SPECIALISTULUI si pe baza aprobarii consiliului de conducere al AHR.

Prezinta prof.dr.ing. Daniel SCRADEANU

 REZULTATUL DEZBATERILOR:

Criteriile preliminare stabilite in cadrul seminarului:

 1. Membru al A.H.R.
 2. Studii:
  1. doctorat/masterat in domeniul hidrogelogiei
  2. licenta in geologie/foraj/hidrotehnica/energetica/..domenii conexe
 3. Experienta profesionala
  1. loc de munca
  2. studii realizate
  3. recomandari
  4. lucrari publicate

Propunerile vor fi analizate de consiliul AHR si dupa definitivare vor fi supuse aprobarii in ADUNARE GENERALA. Asteptam sugestii!

 

ASTEPTAM fotografii de la intalnirea din 27 decembrie 2013

Rezultatul solicitarii:

O selectie de fotografii, primite de la domnul Constantin GHEORGHE, sunt plasate la "seminarul" din 27 decembrie 2013!