Resursele de ape subterane din bazinele Siret si Prut si... Model pentru curgerea apelor subterane din stratele de Colentina si Mostistea in zona Municipiului Bucuresti

3 martie, 2014

 

Resursele de ape subterane din bazinele Siret si Prut

AUTOR: ing.Adrian CINETTI

PREZINTA: ing. Adrian CINETTI

 

Model matematic pentru curgerea apei subterane din stratele Colentina si Mostistea in zona Municipiului Bucuresti (program doctoral: Scoala doctorala de Geologie, Universitatea Bucuresti)

AUTOR: drd.ing. Dumitru NEAGU

PREZINTA: drd.ing. Dumitru NEAGU