ADUNARE GENERALA CU ALEGERI

11 decembrie, 2017

Ora 14:00

Sala de conferinţe “Vasile Lăzărescu”

Facultatea de Geologie si Geofizicå (str. Traian Vuia nr. 6).

Ordinea de zi va cuprinde:

 

1. Raport privind activitatea desfăşurată în perioada nov.2013 – nov. 2017

2. Raportul Comisiei de Cenzori

3. Alegerea noului Consiliu de Conducere al AHR

5. Publicatii AHR (revista „Hidrogeologia”)

6. Propuneri de teme pentru Seminarul ştiintific lunar

7. Organizarea unui Simpozion National de Hidrogeologie (2018)

8. Participarea la manifestări științifice internaționale (2018, 2019)

9. Diverse

            Presedinte                                                             Secretar executiv

            Prof.dr.ing.Daniel Scrădeanu                               Lect.dr.ing. Iulian Popa