Protejati apa, esenta vietii!

 

 

Logo MMLogo AHR

Campanie Naţională de informare şi conştientizare a populaţiei privind necesitatea protecţiei apei" .

Responsabil proiect: Prof. dr. ing. Daniel Scradeanu 

(conform Hotararii AHR nr. 163/16.09.2010)

Proiectul este finanţat de Administratia Fondului pentru Mediu prin "Programul vizand educatia şi constientizarea publicului privind protectia mediului", aprobat de Ordinul 1181/2010 Ministerul Mediului şi Padurilor (contract de finantare cu Nr.362/N/01.07.2011).

Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni, incepand cu 01.07.2011 si finalizandu-se in 30.08.2012.

 

Valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului si aprobata spre finantare este de 579.412,00 lei (inclusiv TVA), din care suma de 521.470,80 lei (inclusiv TVA) reprezinta finantare nerambursabila prin Administratia Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului si Padurilor respective 90% din valoarea proiectului, iar suma de 57.941,20 lei (inclusiv TVA), 10% din valoarea proiectului, o reprezinta cofinantarea asociatiei.

Obiectivul general al proiectului are două componente distincte:

 • Conştientizareapublicului, printr-o campanie organizată la nivel naţional (cu suport media outdoor în orasele Bucureşti, Brasov, Targoviste, Craiova, Ploieşti, Tulcea, Alexandria), a problematicii de mediu legată de apele de suprafaţă şi subterane, cu două teme generale:
  • Rolul apei ca agent de transport al poluanţilor în "compartimentele" mediului terestru: aer, sol, subsol;
  • Semnalarea surselor de poluare şi a proceselor care determină deteriorarea calităţii apelor şi impactul acestora asupra mediului;
 • Informareapublicului, prin grupurile ţintă, asupra:
  • Metodelor şi tehnicilor de reducere a poluării mediului prin conservarea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane
  • Cadrului legislativ care asigura protecţia mediului prin intermediul protecţiei calităţii apelor
  • Sancţiunilor care se aplică poluatorilor (amenzi, susţinerea fondurilor de mediu etc.)

Obiectivul general va avea ca suport operaţional:

 • o Campanie mass-media de informare educaţională şi conştientizare privind protecţia mediului cu sloganul "APA= VIAŢA", care se va derula prin mijloacele media radio, presă scrisă (reviste şi cotidiene naţionale), localizată la nivel naţional,
 • o campanie de comunicare neconvenţională de 5 luni constând în organizarea de simpozioane (prezentări şi seminarii) localizate în 7 centre universitare, respectiv în oraşele: Bucureşti, Brasov, Targoviste, Craiova, Ploieşti, Tulcea, Alexandria
 • o campanie outdoor de afişaje tip panotaj şi bannere localizată în cele 7 centre universitare, respectiv în oraşele: Bucureşti, Brasov, Targoviste, Craiova, Ploieşti, Tulcea, Alexandria
 • o campanie de informare neconvenţională prin organizarea pe parcursul a 5 luni, in 8 weekend-uri, în marile aglomerări din centrele comerciale din oraşele Bucureşti, Brasov, Craiova, Ploieşti constând în standuri de informare,  prezentare şi diseminare de materiale educaţionale privind protecţia mediului.
 • o ecotabără turistică organizată în zona de campare  cabana Brustureţ, în amonte de Peştera Dâmbovicioarei, jud. Argeş, pentru educarea studenţilor şi informarea localnicilor şi turiştilor din zonă privind măsurile de protejare a apelor subterane şi de suprafaţă împotriva poluării.
 • se vor  desfăşura activităţi de igienizare şi ecologizare în zona Lacului de acumulare Pecineagu şi pe cursul superior al râului Dâmboviţa în depresiunea dintre munţii Piatra Craiului şi munţii Iezer-Păpuşa şi
 • acţiuni de montare panouri indicatoare şi de informare privind protecţia mediului inconjurator în localităţile Podu Dâmbovicioarei, Sătic, Rucăr şi în zona turistică Peştera Dâmbovicioarei.

Obiectivele specifice ale campaniei nationale de informare si constientizare

a. Asigurarea accesului la informare al populatiei privind protecţia mediului - în principal a factorului de mediu APA, prin organizarea de conferinţe de informare si instruire în oraşele Bucureşti, Brasov, Targoviste, Craiova, Ploieşti, Tulcea, Alexandria.

b. Dezvoltarea unei atitudini receptive la problematica ecologica prin modelarea comportamentului de zi cu zi a populaţiei şi conştientizarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului şi reducerea riscurilor de poluare a apelor printr-o campanie mass-media la nivel national (audio, video, presa scrisa).

c. Creşterea gradului de educaţie şi conştientizare privind efectele negative şi de durată ale poluării apelor de suprafaţă şi subterane prin diseminarea informaţiilor printr-o campanie de comunicare neconvenţionala în centre comerciale aglomerate din orasele: Bucureşti, Brasov, Craiova, Ploieşti.

d. Creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei prin derularea unei campanii de informare cu panouri stradale şi bannere stradale de diferite dimensiuni amplasate în apropierea centrelor universitare din oraşele Bucureşti, Brasov, Targoviste, Craiova, Ploieşti, Tulcea, Alexandria.

e. Cresterea gradului de informare a cetăţenilor, a publicului ţinta, atât din mediul rural cât şi urban în urma realizarii unui website de informare generală şi interacţiune.

Mesajele cheie care vor fi transmise prin intermediul activităţilor propuse, a materialelor de informare şi a paginii de web sunt:

 • PROTEJAŢI APA, ESENŢA VIEŢII TUTUROR SPECIILOR PE TERRA!
 • APA CURATĂ: OAMENI SĂNĂTOŞI, MEDIU SĂNĂTOS PENTRU TOŢI!
 • APA CURATĂ PENTRU O LUME SĂNĂTOASĂ CU MULTE SPECII!

Rezultatele asteptate la finalul campaniei:

 1. Creşterea nivelului de informare a publicului ţinta privind măsurile de protecţia mediului, vizând conştientizarea importanţei deosebite a resurselor de apă curgătoare şi subterane ale României.
 2. Creşterea nivelului de educaţia şi informare a studenţilor din centrele universitare privind protecţia mediului.
 3. Informarea şi conştientizarea populatiei din mediul urban şi rural cu privire la măsurile de prevenire şi combaterea poluării apelor de suprafaţă şi subterane.
 4. Susţinerea şi încurajarea unui mod de viaţa ecologist privind protecţia mediului şi conştientizarea rolului apei ca element primordial în viaţa noastră, prin campaniile neconvenţionale de comunicare şi abordare directă a populaţiei urbane active.
 5. Realizarea promovării şi conştientizării publicului privind protecţia mediului prin:
 • Difuzarea de materiale educaţionale şi informative prin punerea la dispozitia publicului a unei website dedicat problematicilor de mediu şi o mai buna informare asupra protecţiei mediului şi conştientizarea rolului APEI ca element primordial în viaţa noastră.
 • Organizarea şi desfăşurarea de conferinte nationale de informare şi educaţionale: 1 conferinţa de start-up şi 1 de close-off, 7 conferinte de informare si instruire în centre universitare.
 • Realizarea publicităţii şi informarii prin mass-media: 9 comunicate de presă, max.20 articole publicitare şi de informare în media scrisă, 2 spoturi radio, 1 sport video informal şi 2 spoturi video informal-educaţionale.

comunicat_presa_finala