Proiectare "geotehnica" a epuizmentelor

Referitor la

NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA GEOTEHNICĂ

A LUCRĂRILOR DE EPUIZMENTE”

(LOTUL 1; Redactarea I)

(Ctr.Nr.490/04.04.21011/Beneficiar M.D.R.T., Elaborator: UTCB/04.12.2011)

Observatii generale

 1. Volumul normativului este exagerat de mare datorită abordării în detaliu a unor elemente colaterale proiectării lucrărilor de epuizment (ex.: Capitolul 2. Teste … pentru determinare.. „permeabilitatii ) fiind tratate insuficient problemele specifice proiectării licrărilor de epuizment.

Estimarea „permeabilităţii” poate constitui subiectul unui normativ separat ţinând seama de importanţă acestui parametru pentru studiile hidrogeologice, normativ care să includă şi metodologiile de evaluare pentru parametrii hidraulici ai forajelor hidrogeologice (rezistenţe hidraulice, salt piezometric, rază de influenţă)

 1. Capitolul 5  consacrat calculului suprafeţei de „depresie” este necesar să fie amendat cu:
  1. Modelele matematice care ţin seama de prezenţa frontierelor impermeabile (pereţi mulaţi) /de alimentare din raza de influenţă a lucrărilor de epuizment.
  2. Modelele numerice care pot fi aplicate cu eficienţă utilizând softuri profesioniste care trebuie recomandate de normativ.
 2. Capitolul 6, consacrat monitorizării nu conţine referiri (pe care noi le considerăm obligatorii) privind:
  1. Scheme geometrice de amplasare pentru reţelele de monitorizare
  2. Conţinutul Raportului Tehnic de Monitorizare
 3. Capitolul 7 (dezafectarea sistemelor de epuizment)  sau capitolul 6 trebuie să conţină  şi modalităţile de evaluare a extinderii zonei de influenţă a lucrărilor de epuizment (în spaţiu şi în timp; ex.: harţi piezometrice, harţi cu deformaţii verticale/orizontale).
 4. Recomadăm o detaliere a conţinutului cadru al proiectului de epuizment prin care să se precizeze obligaţiile proiectantului privind elementele obligatorii ale modelului hidrogeologic al hidrostructurii din zona de influenţă a lucrărilor de epuizment (elementele modelului spaţial, m.parametric şi m.hidrodinamic).
 5. Recomandăm înlocuirea unor termeni pe care îi considerăm neadecvaţi, termeni care pot produce confuzii pentru cei care au adoptat o terminologie actualizată, acceptată de specialiştii care lucrează în HIDROGELOGIE:
  1. Proiectarea lucrărilor de epuizment având ca obiect acviferele nu credem că poate să fie GEOTEHNICA. Considerăm că eliminarea atributului GEOTEHNICĂ este necesară, iar un titlul acceptabil ar fi:

NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA LUCRĂRILOR DE EPUIZMENT

  1. În accepţiunea curentă,termenul de permeabilitate se referă doar la caracteristicile intrinseci ale matricei minerale a acviferelor, termenul de conductivitate hidraulică fiind cel utilizat  în toate documentaţiile actualizate.
  2. Recomandăm înlocuirea termenului de „suprafaţă de DEPRESIE” cu cel de „suprafaţă de DEPRESIUNE”  pentru a evita conotaţiile neadecvate.

Solicităm din partea grupului de lucru condus de prof.dr.ing. Eugeniu Marchidanu o amânare pentru completarea recomandărilor noastre cu cele ale membrilor A.H.R. care vor dezbate în cadrul seminarului din 5 decembrie normativul propus pentru proiectarea lucrărilor de epuizment.

                                                                               Preşedinte  A.H.R.

                                                                         Prof.dr.ing. Daniel Scrădeanu